Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Informacje na tej stronie internetowej prezentowane są z najwyższą starannością. Informacje, obrazy i specyfikacje nie stanowią podstawy do roszczenia jakichkolwiek praw. Doceniamy wszelkie sugestie w zakresie ulepszeń.

Zgodnie z ustawą o prawach autorskich wszelkie prawa zostają automatycznie zastrzeżone. Rozpowszechnianie obrazów użytych na tej stronie internetowej jest niedozwolone bez wyraźnej pisemnej zgody.